Programme Councils

Treść (rozbudowana)
Automation and Robot Control
Chairman: Associate Professor Jacek Kabziński, Ph.D., D.Sc.

Secretary: Paweł Latosiński, Ph.D.

Members:

Professor Andrzej Bartoszewicz, Ph.D., D.Sc.
Professor Leszek Podsędkowski, Ph.D., D.Sc.
Associate Stanisław Hałgas, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Grzegorz Granosik, Ph.D., D.Sc.
Piotr Chudzik, Ph.D.
Piotr Woźniak, Ph.D.

Student:

Dawid Brzeziński
Computer Science and Information Technology
Chairman: Associate Professor Piotr Napieralski, Ph.D., D.Sc.

Vice-Chairman: Associate Professor Lidia Jackowska-Strumiłło, Ph.D., D.Sc.

Secretary: Marcin Kwapisz, Ph.D.

Members:

Professor Adam Pelikant, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Agnieszka Wosiak, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Aneta Poniszewska-Marańda, Ph.D., D.Sc.
Zdzisława Rowińska, Ph.D.
Rafał Kiełbik, Ph.D.

Students:

Mariusz Jóźwiak
Mateusz Papierz
Electrical Engineering
Chairman: Associate Professor Michał Kaczmarek, Ph.D., D.Sc.

Secretary: Artur Szczęsny, Ph. D.

Members:

Professor Piotr Borkowski, Ph.D., D.Sc.
Professor Krzysztof Komęza, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Ewa Korzeniewska, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Irena Wasiak, Ph.D., D.Sc.
Krzysztof Majer, Ph.D.
Tomasz Siewierski, Ph.D.

Student:

Jakub Staniewski
Electronics and Telecommunications, and Electronics and Telecommunication Engineering
Chairman: Krzysztof Tomalczyk, Ph.D.

Secretary: Piotr Amrozik, Ph.D.

Members:

Professor Marcin Janicki, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Ewa Raj, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Piotr Dębiec, Ph.D.
Jacek Podgórski, Ph.D.

Student:

Marta Bracka
Jan Mierzwa
Human-Computer Interaction
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Grudzień, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Zdzisława Rowińska

Członkowie:

dr hab. inż. Laurent Babout, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni
dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska

Przedstawiciel studentów:

inż. Mikołaj Woźniak
Informatics and Computer Science
Przewodniczący: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Wojciech Bieniecki

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant
dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni
dr inż. Radosław Wajman, prof. uczelni
dr inż. Zdzisława Rowińska
dr inż. Łukasz Sturgulewski
dr inż. Grzegorz Jabłoński
dr inż. Przemysław Sękalski
dr inż. Dorota Kamińska
dr inż. Marek Kamiński
dr inż. Paweł Drzymała

Przedstawiciel studentów:

inż. Adrian Korzeniowski
Biomedical Engineering and Technologies
Chairman: Aleksandra Królak, Ph.D.

Members:

Professor Izabella Krucińska, Ph.D., D.Sc.
Professor Michał Strzelecki, Ph.D., D.Sc.
Professor Bogdan Walkowiak, Ph.D., D.Sc.
Professor Piotr Niedzielski, Ph.D., D.Sc.
Piotr Szczypiński, Ph.D., D.Sc.
Mariusz Zubert, Ph.D., D.Sc.
Dorota Bociąga, Ph.D.

Student:

Julia Wlazło
Mechatronics and Control Systems for Intelligent Buildings
Chairman: Professor Zbigniew Gmyrek, Ph.D., D.Sc.

Secretary: Krzysztof Smółka, Ph.D.

Members:

Professor Jan Awrejcewicz, Ph.D., D.Sc.
Professor Piotr Borkowski, Ph.D., D.Sc.
Dariusz Heim, Ph.D., D.Sc.
Grzegorz Kudra, Ph.D.
Marek Grymin, Ph.D.
Dariusz Grzelczyk, Ph.D.

Students:

Przemysław Stępniak
Artur Smolarczyk
Artificial Intelligence and Machine Learning
Chairman: Professor Krzysztof Ślot, Ph.D., D.Sc.

Secretary: Paweł Kapusta, Ph.D.

Members:

Professor Adam Pelikant, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Wojciech Tylman, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Anna Fabijańska, Ph.D., D.Sc.
Associate Professor Jacek Kucharski, Ph.D., D.Sc.
Piotr Duch, Ph.D.
Zdzisława Rowińska, Ph.D.

Strona dziala - zabbix