Rady kierunków studiów

Treść (rozbudowana)
Automatyka i sterowanie robotów
Przewodniczący: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Paweł Latosiński

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Andrzej Bartoszewicz
prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
dr hab. inż. Stanisław Hałgas, prof. uczelni
dr hab. inż. Grzegorz Granosik, prof. uczelni
dr inż. Piotr Chudzik
dr inż. Piotr Woźniak

Przedstawiciel studentów:

Dawid Brzeziński
Computer Science and Information Technology
Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. uczelni

Zastępca przewodniczącego: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Marcin Kwapisz

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant
dr hab. Agnieszka Wosiak, prof. uczelni
dr hab. Aneta Poniszewska-Marańda, prof. uczelni
dr inż. Zdzisława Rowińska
dr inż. Rafał Kiełbik

Przedstawiciele studentów:

Mariusz Jóźwiak
Mateusz Papierz
Elektrotechnika i Electrical Engineering
Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Kaczmarek, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Artur Szczęsny

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Komęza
dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, prof. uczelni
dr hab. inż. Irena Wasiak, prof. uczelni
dr inż. Krzysztof Majer
dr inż. Tomasz Siewierski

Przedstawiciel studentów:

Kamil Krzeszewski
Elektronika i telekomunikacja i Electronic and Telecommunication Engineering
Przewodniczący: dr inż. Krzysztof Tomalczyk

Sekretarz: dr inż. Piotr Amrozik

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Marcin Janicki
dr hab. inż. Ewa Raj, prof. uczelni
dr inż. Piotr Dębiec, prof. uczelni
dr inż. Jacek Podgórski - koordynator wymiany międzynarodowej

Przedstawiciel studentów:

Marta Bracka
Jan Mierzwa
Human-Computer Interaction
Przewodniczący: dr hab. inż. Krzysztof Grudzień, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Zdzisława Rowińska

Członkowie:

dr hab. inż. Laurent Babout, prof. uczelni
dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. uczelni
dr hab. inż. Adam Wojciechowski, prof. uczelni
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. uczelni
dr inż. Magdalena Wróbel-Lachowska

Przedstawiciel studentów:

inż. Mikołaj Woźniak
Informatyka i Computer Science
Przewodniczący: dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Wojciech Bieniecki

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant
dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni
dr inż. Radosław Wajman, prof. uczelni
dr inż. Zdzisława Rowińska
dr inż. Łukasz Sturgulewski
dr inż. Grzegorz Jabłoński
dr inż. Przemysław Sękalski
dr inż. Dorota Kamińska
dr inż. Marek Kamiński
dr inż. Paweł Drzymała

Przedstawiciel studentów:

inż. Adrian Korzeniowski
Inżynieria biomedyczna i Biomedical Engineering and Technologies
Przewodniczący: dr inż. Aleksandra Królak

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska
prof. dr hab. inż. Michał Strzelecki
prof. dr hab. inż. Bogdan Walkowiak
prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
dr hab. inż. Piotr Szczypiński, prof. uczelni
dr hab. inż. Mariusz Zubert, prof. uczelni
dr inż. Dorota Bociąga

Przedstawiciel studentów:

Julia Wlazło
Mechatronika i Systemy sterowania inteligentnymi budynkami
Przewodniczący: dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. uczelni

Sekretarz: dr inż. Krzysztof Smółka

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski
dr hab. inż. Dariusz Heim
dr inż. Grzegorz Kudra
dr inż. Marek Grymin
dr inż. Dariusz Grzelczyk


Przedstawiciel studentów:

Mateusz Gross
Artur Smolarczyk
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot

Sekretarz: dr inż. Piotr Duch

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Adam Pelikant
dr hab. inż. Wojciech Tylman, prof. uczelni
dr hab. inż. Anna Fabijańska, prof. uczelni
dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni
dr inż. Paweł Kapusta
dr inż. Zdzisława Rowińska

Strona dziala - zabbix