Biuro administracyjno-techniczne

Treść (rozbudowana)
Kierownik administracyjno-techniczny Wydziału, sprawy finansowe

mgr inż. Izabela Szymańska

Pokój 6, tel. 42 631 25 04

izabela.szymanska@p.lodz.pl

0
Zamówienia publiczne, sprawy administracyjne

mgr inż. Magdalena Tomasiak

Pokój 6, tel. 42 631 24 93

magdalena.tomasiak@p.lodz.pl


mgr Katarzyna Rybczyńska

Pokój 6, tel. 42 631 24 93

katarzyna.rybczynska@p.lodz.pl

0
Zamówienia publiczne, sprawy administracyjno-techniczne

mgr Katarzyna Rybczyńska

Pokój 6, tel. 42 631 24 93

katarzyna.rybczynska@p.lodz.pl

0

Strona dziala - zabbix