Ultraszybki wyłącznik hybrydowy DCU-HM nagrodzony!

wręczenie wyróżnienia

 

Wyróżnione wyłączniki DCU-HM mogą być stosowane do eksploatacji w kraju i na rynkach zagranicznych zwłaszcza w systemach trakcji kolejowej DC1 i DC2, a nadto (perspektywicznie) w innych rodzajach elektrycznej trakcji miejskiej i górniczej oraz systemach przemysłowych (w elektrotermii, w urządzeniach napędowych, przekształtnikowych etc.). Podstawowym rynkiem zbytu jest trakcja kolejowa, determinująca największe zapotrzebowanie na wyłączniki ze strony producentów i użytkowników pojazdów nowych i modernizowanych.

Wyłącznik

Ultraszybkie działanie DCU-HM powoduje niezwykle skuteczne ograniczanie prądów zwarciowych bez przepięć łączeniowych, eliminowanych przez autonomicznie działające ograniczniki. Niskie i niezmienne poziomy ograniczania przepięć, w połączeniu z małymi wartościami prądu ograniczonego sprawiają, że w przypadku użycia ultraszybkich wyłączników prądu stałego (UWPS) liczba awarii oraz ich skutki znacząco zmaleją. Wyłączniki mają cechy korzystne dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju – podkreśla, kierujący wyróżnionym projektem, prof. Piotr Borkowski, kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych (KAE) PŁ.

Ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DC próżniowo-tyrystorowe, z wyłączaniem prądu stałego w próżni za pomocą przeciwprądu załączanego przez moduł tyrystorów, przeznaczone są do zabezpieczania wszystkich systemów i pojazdów elektrotrakcji, zwłaszcza DC1 (3 kV) i DC2 (1,5 kV) trakcji kolejowej. Komora próżniowa jest ultraszybko otwierana przez napęd indukcyjno-dynamiczny dużej mocy i utrzymywana w stanie otwarcia przez zamek.

PB CERN

Opracowana przez nas technologia próżniowo-tyrystorowa została również wybrana przez CERN do zabezpieczania Wielkiego Zderzacza Hadronów - informuje prof. Piotr Borkowski.

Ultraszybkie wyłączniki hybrydowe DC próżniowo-tyrystorowe cechują liczne nowości, m.in. takie jak:

 • Hybrydyzacja ultraszybkiego układu wyłączającego: układ próżniowo-tyrystorowy o topologii hybrydy równoległej, z generatorem przeciwprądu i zespołem napędu ładowanymi bezpośrednio z sieci trakcyjnej lub z przetwornicy zasilanej napięciem pomocniczym, alternatywnie zasilanie mieszane.
 • Modularyzacja zespołów silnoprądowych: budowa modułowa dająca adaptowalność do dowolnej przestrzeni montażowej w pojazdach dla wersji dachowej, pokładowej albo podpokładowej.
 • Standaryzacja zespołów silnoprądowych dla wszystkich wielkości prądowych i napięciowych, obejmująca jednakowy poziom izolacji głównej dla każdego z systemów DC1 lub DC2, jednakowy przekrój elementów głównego toru prądowego, ujednolicone zaciski przyłączowe, złącza elektryczne i światłowodowe.
 • Optymalizacja próżniowego zespołu łączeniowego dla minimalizacji czasu otwierania różnych komór próżniowych poprzez zmiany adaptacyjne napędu.
 • Układ sterujący realizujący nową zintegrowaną sekwencję łączeniową i funkcje specjalne wg wymagań użytkowników:
 • Funkcje specjalne układowe (elektryczne):
  • praca przy danej biegunowości sieci trakcyjnej,
  • odwracalność polaryzacji wyłącznika,
  • obustronne ograniczanie przepięć (dwa poziomy dla systemów DC1 i DC2),
  • współpraca z zewnętrznymi przekaźnikami zabezpieczeniowymi.
 • Funkcje specjalne elektroniczne i informatyczne:
  • pomiary parametrów pracy wyłącznika i warunków układowych,
  • rejestracja i archiwizacja ww. danych oraz podgląd historii zdarzeń w okresie ponad 3 lat,
  • komputerowa kontrola stanu wyłącznika na podstawie akwizycji ww. danych,
  • komputerowa regulacja nastaw progów zadziałania zabezpieczeń nadprądowych,
  • licznik liczby zadziałań wyłącznika oraz ich rodzaju, zliczanych w okresie ponad 3 lat,
  • licznik energii zużytej przez pojazd w danym czasie lub na określonym terenie użytkowania.
Dyplom PPP

Strona dziala - zabbix