Dziekan Wydziału dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. uczelni, otrzymał nominację Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Data dodania
Kategorie

W dniu 10 stycznia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Komisji Akredytacyjnej VII kadencji.

Image

Podczas posiedzenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, odbyła się uroczystość wręczenia aktów nominacyjnych wszystkim członkom PKA powołanym na kadencję 2024-2027. Dr hab. inż. Jacek Kucharski został członkiem Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych.

W posiedzeniu, oprócz członków PKA, udział wzięli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Pan Dariusz Wieczorek, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dr hab. Maria Mrówczyńska, kierownictwo Departamentu Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkowie Rady Konsultacyjnej PKA i przedstawiciele ekspertów PKA ds. studenckich oraz ds. pracodawców.

Więcej informacji

Image

Strona dziala - zabbix