Konkurs w programie „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Data dodania 23/12/2022 - 13:40
Kategorie

Kierownik dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja PŁ ogłasza konkurs na granty wewnętrzne w ramach programu „FU2N – Fundusz Udoskonalania Umiejętności Młodych Naukowców” Politechniki Łódzkiej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

Image

Konkurs skierowany jest do:

  • doktorantów pierwszego lub drugiego roku Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej PŁ (maksymalnie 5 grantów dla dyscypliny ITiT) oraz
  • młodych naukowców tj. osób maksymalnie do 5 lat po doktoracie (maksymalnie 4 granty dla dyscypliny ITiT).

Celem programu jest wzmocnienie potencjału naukowego i kadrowego uczelni poprzez podnoszenie umiejętności doktorantów i młodych naukowców w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze oraz zwiększenie skuteczności w pozyskiwaniu grantów.

Maksymalna wysokość grantów wynosi:

  • dla doktoranta – 15 tys. zł,
  • dla młodego naukowca – 20 tys. zł.

Warunkiem koniecznym rozliczenia projektu jest przygotowanie i złożenie przez beneficjenta, jako kierownika projektu, aplikacji grantowej do jednego z programów konkursowych ogłoszonych przez zewnętrzne instytucje finansujące badania naukowe.

Harmonogram konkursu

Publikacja ogłoszenia o konkursie

21 grudnia 2022  r.

Nabór wniosków

22 grudnia 2022 r.

– 13 stycznia 2023 r.

Zakończenie naboru wniosków

13 stycznia 2023 r.

Ocena merytoryczna wniosków

16 – 30 stycznia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu

do 31 stycznia 2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

31 stycznia 2023 r.

Podpisywanie umów z beneficjentami

od 1 lutego 2023 r.

Wnioski skierowane do kierownika dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja prof. dr hab. inż. Anny Fabijańskiej należy składać w dziekanacie Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ.

Załączniki

Strona dziala - zabbix