Nominacja profesorska

Data dodania
Kategorie

Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych dr. hab. inż. Marcinowi Janickiemu.

Image

Prof. Marcin Janicki ukończył studia magisterskie na kierunku elektronika na Politechnice Łódzkiej, w czasie których odbył trzymiesięczne praktyki zagraniczne IASTE w firmie Unión Fenosa S.A. w Madrycie w Hiszpanii. W 1992 r. rozpoczął w ramach drugiego fakultetu studia dzienne magisterskie na kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim.

Podczas pobytu w ramach półrocznego stypendium rządu francuskiego w Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique w Nancy we Francji napisał i obronił pracę magisterską, uzyskując tytuł magistra inżyniera elektroniki. Następnie podjął studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej.

W roku akademickim 1998/1999 odbył staż w Department of Electrical and Electronic Engineering, University of Strathclyde w szkockim Glasgow. Studia doktoranckie ukończył z wyróżnieniem w 1999 r. (rozprawę doktorską pt. „Thermal modelling of semiconductor structures with special consideration of inverse problem methods for parameter estimation").

Od 1999 roku jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

W roku akademickim 2000/2001 przebywał w Department of Electronics and Information Systems Uniwersytetu w Gandawie w Belgii, w ramach programu stypendialnego NATO Advanced Fellowship, na zakończenie którego uzyskał w 2005 roku wyróżnienie za przeprowadzone badania naukowe.

W roku akademickim 2007/2008  odbył stypendium FWF Austrian Science Fund w Radon Institute for Computational and Applied Mathematics Austriackiej Akademii Nauk w Linz. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną pt. "Inverse heat transfer problems in elektronics".

Zainteresowania naukowe prof. Marcina Janickiego obejmują metody modelowania termicznego układów i systemów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem technik generowania kompaktowych modeli termicznych oraz zaawansowanych algorytmów do rozwiązywania problemów odwrotnych. Ponadto interesuje się technologią wytwarzania oraz wielodomenowym modelowaniem struktur MOEMS oraz układów scalonych VLSI.

Jest współautorem 132 publikacji z tego zakresu, w tym 15 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej.
Był kierownikiem 2 grantów własnych MNiSW oraz wykonawcą w licznych projektach naukowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych. Jest też wieloletnim członkiem komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej Mixed Design of Integrated Circuit and Systems, członkiem Sekcji Mikroelektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.

W 2010 r. odznaczony brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a w roku 2012 Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Strona dziala - zabbix