GODZINY REKTORSKIE

Data dodania
Kategorie

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, prorektor ds. studenckich PŁ ogłasza godziny rektorskie.

Prorektor ds. studenckich PŁ
dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. uczelni

na podstawie § 9 ust. 6 Regulaminu studiów w Politechnice Łódzkiej, 
w celu umożliwienia studentom i pracownikom Uczelni wzięcia udziału w głosowaniu
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w dniu 09 czerwca 2024 r. od godz. 16:00 do końca dnia

ustanawia dodatkowe

godziny wolne od zajęć dydaktycznych.

Strona dziala - zabbix