Komunikat w sprawie zasad rozliczania modułów zrealizowanych w ramach ECIU

Data dodania
Kategorie

Komunikat prorektora ds. studenckich i prorektora ds. kształcenia Politechniki Łódzkiej z 27 listopada 2023 r.

Komunikat został wysłany również za pośrednictwem systemu uczelnianej poczty elektronicznej. Ponadto dostępny jest na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej w zakładce Studencie – Komunikaty uczelniane: https://p.lodz.pl/studenci/komunikaty-uczelniane/kominikat-wszasad-rozliczania-i-dokumentowania-form-ksztalcenia-realizowanych-przez-studentow-pl-w-ramach-konsorcjum

Strona dziala - zabbix