Kurs BHP dla studentów rekrutowanych na bieżący semestr.

Data dodania
Kategorie

Ze względu na aktualizację treści kursu BHP, nie ma możliwość przepisania zaliczenia w oparciu o wcześniej odbyte szkolenie.

W celu uzyskania dostępu do Multimedialnego Kursu BHP należy kolejno przejść przez ścieżkę:

virtul.p.lodz.pl > WIKAMP > Strefa studenta > Kurs BHP.
Na kolejnej stronie należy wybrać zakładkę Kurs BHP I i II Stopień Studiów

i zalogować się do platformy hasłem uzyskanym w Dziekanacie lub SMSem.

Na wyświetlonej stronie należy podać klucz dostępu w polu:  "WEEIiA maj 2024".
Klucz dostępu do kursu: WEEIA-V-24

Multimedialny Kurs BHP dostępny będzie w terminie 20.05.2024 r.
Niezaliczenie kursu w wyznaczonym terminie skutkować będzie brakiem rejestracji na kolejny semestr.

Wszystkie problemy proszę zgłaszać na adres przemyslaw.dawid@p.lodz.pl

Strona dziala - zabbix