Zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów I roku studiów rozpoczynających się od marca.

Data dodania
Kategorie

Stypendium rektora dla studentów WEEIA Politechniki Łódzkiej.

Prorektor ds. studenckich Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ informuje, że zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej w roku akademickim 2023/24, studentom pierwszego roku studiów rozpoczynających się od marca (w tym studenci realizujący program studiów w CKM), na kierunkach prowadzonych przez Wydział, mogą zostać przyznane nw. liczby stypendiów rektora dla studentów (załącznik).

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania  stypendium dostępne są na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej https://p.lodz.pl/studenci/wsparcie .

Strona dziala - zabbix